SMARTLAB beyond limits
home » systemy
Systemy - oprogramowanie dla firm

Od wielu lat realizujemy systemy dla firm.
Korzystamy z najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku.

Zajmujemy się systemami:
 • CMS (systemy zarządzania treścią)
 • CRM (systemy zarządzania relacjami z klientami)
 • HRM (systemy zarządzania zasobami ludzkimi)
 • WorkFlow (systemy obiegu dokumentów)
 • integracji baz danych (migracje baz danych, przetwarzanie danych)
 • dedykowanymi (pod klucz): internet/intranet/extranet (B2B, B2C)

Etapy tworzenia oprogramowania:
 • analiza potrzeb z punktu widzenia klienta
 • tworzenie projektu systemu informatycznego
 • realizacja projektu przy współpracy z klientem
 • dostarczenie wersji testowej oprogramowania
 • dokonywanie zmian i poprawek zgłaszanych przez klienta
 • dostarczenie pełnej wersji oprogramowania
 • wdrożenie stworzonego oprogramowania u klienta

Wspieramy klienta także po ukończeniu projektu.