SMARTLAB beyond limits
home » systemy
Systemy - oprogramowanie dla firm

Od wielu lat realizujemy systemy dla firm.
Korzystamy z najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku.

Zajmujemy się systemami:
  • CMS (systemy zarządzania treścią)
  • CRM (systemy zarządzania relacjami z klientami)
  • HRM (systemy zarządzania zasobami ludzkimi)
  • WorkFlow (systemy obiegu dokumentów)
  • integracji baz danych (migracje baz danych, przetwarzanie danych)
  • dedykowanymi (pod klucz): internet/intranet/extranet (B2B, B2C)

Etapy tworzenia oprogramowania:
  • analiza potrzeb z punktu widzenia klienta
  • tworzenie projektu systemu informatycznego
  • realizacja projektu przy współpracy z klientem
  • dostarczenie wersji testowej oprogramowania
  • dokonywanie zmian i poprawek zgłaszanych przez klienta
  • dostarczenie pełnej wersji oprogramowania
  • wdrożenie stworzonego oprogramowania u klienta

Wspieramy klienta także po ukończeniu projektu.