SMARTLAB beyond limits
home » systemy » smartDB
smartDB - systemy bazodanowe

W zakresie baz danych oferujemy:

tworzenie baz danych
 • projektowanie baz danych
 • implementacja aplikacji bazodanowych
 • modelowanie baz danych

publikacje baz danych
 • automatyczny skład tekstu
 • przygotowywanie wydruków i raportów
 • prezentowanie baz danych

pielęgnacje baz danych
 • czyszczenie baz danych
 • deduplikacja i optymalizacja
 • raport stanu bazy danych

wymianę danych
 • konwersja danych
 • integracja baz danych
 • migracja baz danych